Louise Nørreslet Gimseng

Læge, Afsnit for Traumatisk Hjerneskade, Hvidovre Hospital