26. marts 2019

Eftermiddagsmøde med international oplægsholder i neurorehabilitering 24.april.

Læs mere om detaljer, tid og sted i kalenderen. Mvh. DSNR

Læs Mere
21. marts 2019

Neuroscience day

Mandag d. 13. maj afholder NeuroCampus Aarhus den årlige Neuroscience Day i Søauditorierne på Aarhus Universitet, hvor omkring 450 forskere fra basal og klinisk forskning, inviterede speakers og repræsentanter for fonde og interesseorganisationer fra mange forskellige discipliner mødes for at præsentere og diskutere deres projekter og mulige samarbejder på tværs af faggrænser, fakulteter og organisationer. NeuroCampus…

Læs Mere
20. marts 2019

Så er det i dag, årsmødet går løs! Vi glæder os.

Så er det blevet 20.marts, og årsmødet for Dansk Selskab for Neurorehabilitering løber af stablen bl.a. med professor Emma Powers, som oplægsholder. Program – Årsmøde 2019 Vi ses. Mvh. DSNR

Læs Mere
1. februar 2019

Stadig mulighed for tilmelding til årsmøde i Dansk Selskab for Neurorehabilitering. Årets tema er Kommunikation.

Til alle med interesse for neurorehabilitering, Vi vil gerne informere om, at årsmødet for Dansk Selskab for Neurorehabilitering i år har temaet “Kommunikation” som hovedtema med bl.a. Professor Emma Power fra Sydney som key speaker. Arrangementet afholdes i Odense onsdag d. 20 marts 2019, og programmet er vedhæftet denne mail. Program – Årsmøde 2019

Læs Mere
20. april 2018

Børn og unge

Så er der nyt fra børn og unge projekterne. I perioden fra 2013 til 2017 har det nationale projekt – Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade – arbejdet med en lang række tiltag for en forbedret indsats for unge (15-30 år) med erhvervet hjerneskade. DSNR afholder en temadag hvor I kan blive opdateret på…

Læs Mere
10. april 2018

Ny bestyrelse i DSNR

  Fra venstre Lis Petersen, Louise Nørreslet Gimsing, Bente Dam, Pernille Bundgaard, Christian Pilebæk, Jim Jensen Hysse Forchhammer, Helle Kyhnau Steffensen, Karin Spangsberg Kristensen, Anja Kildebo Referat og årsberetning fra Årsmødet kan ses under dokumenter.  

Læs Mere
20. december 2017

Program for årsmøde

Kære alle, Så er programmet for årsmødet færdigt. Temaet er træthed, og det bliver igen en spædende dag i Odense. Dagen er sat til d.21. marts 2018. Ser mere information om programmet og tilmelding her: Program-rsmde2018  

Læs Mere
14. december 2017

Servicetjek

Som tidligere annoncereret holder vi temadag d. 17. januar omkring servicetjekket på genoptræningsområdet for mennesker med erhvervet hjerneskade. Vi afholder en temadag omhandlende det essentielle fra Servicetjekket med repræsentant fra Sundhedsstyrelsen og andre interessante oplægsholdere. Se programmet her: Program – Servicetjek 2018 På baggrund af servicetjekket er der allerede godt gang i puljeansøgninger og samarbejdsprojekter på tværs…

Læs Mere
10. november 2017

Rapport om Servicetjek

Sundhedsstyrelsen offentliggør i alt 12 anbefalinger, der skal sikre, at mennesker med hjerneskade får bedre tilbud om genoptræning og rehabilitering. Læs rapporten her: HjerneskadeServicetjekAfrapp2017web Og læs mere om baggrunden her: https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/~/media/23C77C8623F54F52B24A58F3D64073FC.ashx      

Læs Mere
27. september 2017

Neglekt

Vi har brug for din hjælp. Arbejder du med hjerneskaderamte personer? Hjælp os ved at besvare dette spørgeskema. Personer med neglekt har nedsat opmærksomhed på den ene halvdel af krop og omverden, hvilket har stor betydning for den ramtes evne til at klare hverdagsaktiviteter selvstændigt. Hvor ofte møder sundhedspersonale borgere med neglekt i klinisk praksis,…

Læs Mere
DSNR