1. februar 2017

Slides fra temadag omkring armfunktion

Kære alle, Tak for en inspirerende dag i torsdags, hvor vi hørte og diskuterede armtræning. Peter Vögele og Nick Ward gennemgik armens funktion. Hvad der sker ved hjerneskade, hvad forskningen viser,  og hvilke implikationer dette har for praksis . Her er Nick og Peters powerpoint slides fra dagen. http://neurorehabilitering.dk/referater/ Håber at se jer alle til…

Læs Mere
12. januar 2017

Rehabweek til juli i London

Der er altså rigtig mange interessante arrangementer i år. Rehabweek har de foregående gange været meget inspirerende og med godt neurofagligt indhold. I år afholdes det i London. http://www.rehabweek.org/2017/Pages/default.aspx#.WHd8Wppgnct   I må meget gerne dele eller like dette opslag, tak.

Læs Mere
10. januar 2017

Årsmøde 2017

Så er der åbnet for tilmelding til vores årsmøde i marts. Årsmødet har brugerinddragelse som tema, så kom og bliv inspireret! program-aarsmoede-2017

Læs Mere
27. december 2016

Spændende dag om træning af armfunktion!

Kære alle, I har forhåbentlig fået mange af jeres juleønsker opfyldt. DSNR starter ud med en meget interessant temadag om armfunktionen, hvorledes den påvirkes efter hjerneskade og hvad vi kan børe for at bedre funktionen. I ønskes en fortsat glædelig højtid og et godt nyt år, 2017. Tak for opbakningen i 2016. Vi håber at…

Læs Mere
16. december 2016

Spændende konference i oktober 2017

Neurorehab 2017 er en konference med fokus på udvikling indenfor rehabilitering efter erhvervet hjerne- og rygmarvsskade. På konferencen kan du bl.a. høre om rehabiliteringsteknologier, brugerinddragelse, forsknings- og udviklingsprojekter og organisering. Se mere info i vedhæftede fil: neurorehab2017

Læs Mere
15. november 2016

Rigsrevisionen ser på indsatsen over for patienter med hjernesakde

DSNR nyhed: Rigsrevisionen har netop kommet med en rapport som ser på indsatsen overfor mennesker med hjerneskade. Rapporten omhandler blandt andet, hvorledes Sundheds- og Ældreministeriet understøtter sammenhæng og kvalitet i de neurorehabiliterende indsatser.  I kan hente rapporten her: rigsrevisionen-2016

Læs Mere
25. oktober 2016

Ny rapport gør status på indsatsen for patienter med multipel sklerose.

Danmark har en af verdens højeste forekomster af multipel sklerose. I begyndelsen af 2016 var mere end 14.300 personer diagnosticeret med sygdommen, og de seneste fem år er der gennemsnitligt blevet diagnosticeret ca. 700 nye tilfælde årligt. Forekomsten har været stigende siden 1950, særligt i perioden 1990-2010, og skyldes dels at flere diagnosticeres med multipel…

Læs Mere
13. oktober 2016

Spændende temadage på vej

DSNR arrangerer to spændende temadage i henholdsvis november og januar. I november kan I kloge jer på koordinering og samarbejde. Vigtige temaer i vores komplekse arbejdsfelt. Der er en enkelt lille ændring i forhold til navnet på et af oplægsholderne. Se under arrangementer for detaljeret program. I januar arrangerer vi en temadag omkring træning af…

Læs Mere
4. oktober 2016

Kurser i regi af Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi

Heldigvis er der mange spændende arrangementer rundt omkring i Danmark, her er der lidt input fra fysioterapeutisk side. http://www.neurofysioterapi.dk/Upload/Faggr/neurofysioterapi/pdf-er/kurser/Kursus%20og%20temaaften%20oversigt%20februar%202017.pdf

Læs Mere
12. september 2016

Dansk Neurologisk Selskabs Efterårsmøde

Dansk Neurologisk Selskabs Efterårsmøde afholdes den 7. oktober i IDA Mødecenter. Programmet er vedhæftet, her dns-2016 Tilmelding på selskabets hjemmeside http://www.neuro.dk      

Læs Mere
DSNR